Vakanties en verlof

SCHOOLVAKANTIES 2018-2019

 

Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober

Kerstvakantie

24 december t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie

4 t/m 8 maart

Goede Vrijdag en Pasen

19 april en ma 22 april

Meivakantie

19 april t/m 3 mei

Hemelvaart

30 en 31 mei

Pinksteren

10 juni

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus

 

Op de vrijdagmiddag voor de kerst- en de zomervakantie alle kinderen vrij.

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats.  Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarom het team een nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.

 

EXTRA VERLOF AANVRAGEN

 

U vindt hieronder alle documenten die u nodig heeft bij aanvragen van extra verlof.

 

[Uitlegkaart: Vakantieverlof en luxeverzuim]

[Uitlegkaart: Verzuim in het primair onderwijs]

 

[Richtlijnen voor extra verlof]

[Schoolverzuim en leerplichtwet]

[Uitleg begrippen leerplichtwet]

 

[Aanvraagformulier extra verlof]

[Werkgeversverklaring]