Vakanties en verlof

SCHOOLVAKANTIES 2021-2022

 

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober

Kerstvakantie

27 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart

Goede Vrijdag en Pasen

15 en 18 april

Meivakantie

25 april t/m 6 mei

Hemelvaart

26 en 27 mei

Pinksteren

6 juni

Zomervakantie

25 juli 

 

Op de vrijdagen voor de kerst- en de zomervakantie zijn alle kinderen vrij.

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats.  Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.

Deze zijn:

13 oktober 2021

1 november 2021

24 december 2021

10 januari 2022

25 februari 2022

14 april 2022

30 mei 2022

7 juni 2022

 

 

EXTRA VERLOF AANVRAGEN

 

U vindt hieronder alle documenten die u nodig heeft bij aanvragen van extra verlof.

 

[Uitlegkaart: Vakantieverlof en luxeverzuim]

[Uitlegkaart: Verzuim in het primair onderwijs]

 

[Richtlijnen voor extra verlof]

[Schoolverzuim en leerplichtwet]

[Uitleg begrippen leerplichtwet]

 

[Aanvraagformulier extra verlof]

[Werkgeversverklaring]