Vakanties en verlof

SCHOOLVAKANTIES 2019-2020

 

Herfstvakantie

14 t/m 18 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 29 februari

Goede Vrijdag en Pasen

10 april en ma 13 april

Meivakantie

20 april t/m 5 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus

 

Op de vrijdagmiddag voor de kerst- en de zomervakantie zijn alle kinderen vrij.

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats.  Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.

Deze zijn:

21 oktober 2019

6 januari 2020

21 februari 2020

17 juni 2020

 

EXTRA VERLOF AANVRAGEN

 

U vindt hieronder alle documenten die u nodig heeft bij aanvragen van extra verlof.

 

[Uitlegkaart: Vakantieverlof en luxeverzuim]

[Uitlegkaart: Verzuim in het primair onderwijs]

 

[Richtlijnen voor extra verlof]

[Schoolverzuim en leerplichtwet]

[Uitleg begrippen leerplichtwet]

 

[Aanvraagformulier extra verlof]

[Werkgeversverklaring]