Vakanties en verlof

SCHOOLVAKANTIES 2020-2021

 

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 1 januari

Voorjaarsvakantie

15 t/m 19 februari

Goede Vrijdag en Pasen

2 en 5 april

Meivakantie

26 april t/m 7 mei

Hemelvaart

13 en 14 mei

Pinksteren

24 mei

Zomervakantie

23 juli 

 

Op de vrijdagen voor de kerst- en de zomervakantie zijn alle kinderen vrij.

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats.  Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.

Deze zijn:

1 oktober 2020 

26 oktober 2020

4 januari 2021

12 februari 2021

30 juni 2021

 

EXTRA VERLOF AANVRAGEN

 

U vindt hieronder alle documenten die u nodig heeft bij aanvragen van extra verlof.

 

[Uitlegkaart: Vakantieverlof en luxeverzuim]

[Uitlegkaart: Verzuim in het primair onderwijs]

 

[Richtlijnen voor extra verlof]

[Schoolverzuim en leerplichtwet]

[Uitleg begrippen leerplichtwet]

 

[Aanvraagformulier extra verlof]

[Werkgeversverklaring]