Vakanties en verlof

SCHOOLVAKANTIES 2022 - 2023

 

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie

26 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari

Goede Vrijdag en Pasen

7 en 10 april

Meivakantie

24 april t/m 5 mei

Hemelvaart

18 en 19 mei

Pinksteren

29 juni

Zomervakantie

17 juli 

 

Op de vrijdag voor de zomervakantie zijn alle kinderen vrij.

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats.  Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.

Deze zijn:

21 oktober 2022

9 januari 2023

27 februari 2023

11 april 2023

30 mei 2023

30 juni 2023

 

 

 

EXTRA VERLOF AANVRAGEN

 

U vindt hieronder alle documenten die u nodig heeft bij aanvragen van extra verlof.

 

[Uitlegkaart: Vakantieverlof en luxeverzuim]

[Uitlegkaart: Verzuim in het primair onderwijs]

 

[Richtlijnen voor extra verlof]

[Schoolverzuim en leerplichtwet]

[Uitleg begrippen leerplichtwet]

 

[Aanvraagformulier extra verlof]

[Werkgeversverklaring]