Schooltijden

Wij volgen het vijf-gelijke-dagenrooster. De schooltijden zijn iedere dag hetzelfde:

Maandag t/m vrijdag - Groep 1 t/m 8   van  08.30 uur tot  14.00 uur.
Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school. Ze mogen gelijk naar binnen voor de inloop. In de onderbouw is er 2 dagen de kring, kinderen mogen een boekje pakken en lekker lezen. De andere 3 dagen ligt er ontwikkelingsmateriaal klaar waar de kinderen mee aan de slag kunnen. Ouders van de onderbouw mogen bij de inloop mee naar binnen.

In de bovenbouw staan er dagelijks een aantal keuzes op het bord waar de leerlingen mee kunnen starten.

De kinderen lunchen samen met de leerkracht om 12.00 uur. Na de lunch gaan ze nog even naar buiten en de lessen beginnen weer om 12.30 uur.