Schooltijden

Wij volgen het vijf-gelijke-dagenrooster. De schooltijden zijn:

 

Maandag t/m vrijdag: Groep 1-8    08.30 - 14.00 uur