Armoedepact

Alle kinderen en jongeren doen mee!
Nederland is één van de rijkste landen van de wereld. Voor veel mensen zijn er geen geldzorgen. Desondanks zijn er veel Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede. Ook op onze school, en de andere Albero Scholen, voelen wij onszelf verbonden met deze kinderen en we willen ons er voor inzetten om de consequenties van het leven in armoede tegen te gaan.

In Zeeland krijgen alle kinderen en jongeren de kansen die zij verdienen. Op school krijgen zij onderwijs, maar kunnen zij ook mee op schoolreisjes, kunnen ze mee op kamp en werken zij met alle moderne technieken? Is er thuis voldoende en gezond eten, hebben ze kleren waarin zij lekker kunnen bewegen en is er voldoende speelgoed om mee te spelen? Kunnen de kinderen en jongeren zich ontwikkelen door te doen wat zij leuk vinden: sporten, scouting, toneel of dansles? Krijgen ze bij ziekte of sociaal- emotionele problemen, de zorg die zij nodig hebben?.

Om onze intentie kracht bij te zetten ondertekenden wij het ‘Zeeuws Pact – hulp aan kinderen en jongeren in armoede’ . De uitgebreide tekst van dit pact is te vinden op de site van Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, www.splinterzeeland.nl

De ongeveer vijfduizend kinderen en jongeren die opgroeien in armoede (in Zeeland) staan met dit pact niet meer langs de zijlijn. Zij groeien door meedoen. In Zeeland hoeft een kind de interesse in paardrijden, of voetbal, of kunst niet opzij te schuiven door gebrek aan geld. Wij hebben hier regelingen voor.

Als team van CBS De Hoeksteen leveren wij een bijdrage door o.a.

  • Informatie verstrekken over het Jeugd Sport en Cultuur fonds en de bereidheid om als tussenpersoon tussen ouders en het fonds op te treden. 
  • Ruimte bieden als doorgeefpunt als het gaat om praktische zaken als kleding en bijvoorbeeld voedsel tussen ouders onderling.
  • Als school waar mogelijk deelnemen aan subsidies en acties die schoolfruit en ontbijten op school mogelijk maken.
  • Als school verantwoord omgaan met de herverdeling van goederen die overschieten na vieringen, maaltijden en bijvoorbeeld schoolkampen.
  • Ouders/verzorgers de mogelijkheid bieden tot het gespreid betalen van bedragen en aan het begin van het schooljaar inzichtelijk maken welke kosten ouders/verzorgers kunnen verwachten.
  • De mogelijkheid bieden om computers ook buiten schooltijd te gebruiken voor educatieve doeleinden.
  • In samenwerking met bijvoorbeeld de activiteitencommissie boeken-, kleding en speelgoedbeurzen organiseren op school.
  • Ouders/verzorgers aanbieden om samen met hen aanvragen in te dienen bij gemeente en/of andere instanties.

Zijn er zorgen rondom armoede? Wij bieden hulp. Vraag het aan de vertrouwenspersoon, Ineke, of aan de directeur, Bert (hoeksteen@alberoscholen.nl)

 Op de website van GR de Bevelanden is een magazine beschikbaar met allerlei nieuwtjes en interessante mogelijkheden om alle kinderen te kunnen laten meedoen aan leuke activiteiten.