8 Vrijwillige ouderbijdrage

Vele scholen kennen al jaren de zogenaamde ‘ouderbijdrage’. Dit is een kas, gevormd uit de vrijwillige bijdrage van de ouders. Uit deze vrijwillige bijdrage van de ouders, beheerd door de Activiteitencommissie, worden verschillende zaken bekostigd zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paasviering, de laatste schooldag en nog veel meer.

 

De ouderbijdrage is in overleg met de MR voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op €20,- per kind.

De Ouderwerkgroep, die samen met de leerkrachten de activiteiten organiseert, stelt jaarlijks een begroting op die door de MR gecontroleerd en goedgekeurd wordt.

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur. Kinderen die vanaf januari op school komen betalen de helft van deze bijdrage.