4 Resultaten in context

RESULTATEN IN CONTEXT

 

Als eindtoets gebruiken wij de IEP.
In voorgaande jaren scoorden de leerlingen boven de inspectienorm.

In 2017 is dit helaas niet gelukt. Daarom is een uitgebreide analyse gemaakt, met als voornaamste conclusies:

  • Door ziekte veel wisselingen in groep 8

  • Methodes die nog niet de nieuwe leerlijnen volgen (hier hebben we direct gelden voor gereserveerd, zie ook doelen van ons onderwijs)

  • Een erg laag percentage gewicht leerlingen, niet in verhouding met de werkelijke leerling populatie van de groep.

Acties :

  • Zorgen voor stabiliteit bij leerkrachten en een andere teamsamenstelling

  • Invoeren nieuwe rekenmethode, oriënteren op nieuwe taal en wereldoriëntatie methoden

  • Goede analyse resultaten

  • Acties monitoren door IB / directie

 

Eindtoets

Score

Inspectienorm

IEP 2017  

75,3

78

IEP 2016

81

79,3

IEP 2015

80

79

 

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen in groep 8 van de laatste jaren.

 

 

2016-2017

2015-2016

2014-2015

VMBO B/K

2

4

6

VMBO G/T

7

7

HAVO

6

6

VWO

6

6

TOTAAL

20 

23

25