2 De visie

De Hoeksteen is een GEZONDE SCHOOL in een UITDAGENDE LEEROMGEVING met ONDERWIJS OP MAAT

 

Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun

nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap. Wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Dit doen we onder andere door jaarlijks aan het begin van het jaar met elkaar Goed van Start te gaan.

Naast de ontwikkeling op cognitief gebied, zien wij begeleiding van kinderen in hun

ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en creatieve individuen die op basis van zelfkennis een actieve rol kunnen spelen in de samenleving, nu en later, als onze opdracht. Op onze school leren we niet voor de toets, maar leren we voor het leven. Dit zijn einddoelen die wij nastreven.

Samenwerkend leren, door middel van coöperatieve werkvormen, heeft een structurele plaats in onze organisatie. Wij geven effectieve instructie met  duidelijke doelen en we evalueren samen met de kinderen of de doelen gehaald zijn. Hierbij hebben we aandacht voor het product, maar ook voor het proces.

 

Verder kenmerkt de Hoeksteen zich door:

 

Gezonde school

 

Daarbij hebben we veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De Hoeksteen is een KIVA-school. KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KIVA zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Andere kenmerken van de gezonde school zijn onze beweeglessen (waaronder bewegend leren), natuuronderwijs,  schoolfruit, sportactiviteiten en het jaarlijkse schoolkamp.

Deze activiteiten helpen om de leerlingen bewust te maken van de wereld om hen heen. We vinden het belangrijk op deze manier de leerlingen voor te bereiden op de snel veranderende samenleving.

 

Uitdagende leeromgeving

 

We bieden onderwijs met moderne methodes en  goede ICT mogelijkheden in een veilige, schone, uitdagende leeromgeving. Dit is zichtbaar in de inrichting van de lokalen, de hal en het schoolgebouw met het plein. Door een verbinding tussen het dorp en de school ook zichtbaar te maken, willen we de Hoeksteen en Wemeldinge ook duidelijk profileren.

 

Onderwijs op maat

 

We vinden het belangrijk om het beste uit elk kind te halen. Om dit te bereiken bieden we een goede zorgstructuur, voeren kindgesprekken, betrekken de ouders, zorgen voor een doorgaande lijn en leren van en met elkaar. We werken vanuit hoge verwachtingen.

Kinderen hebben de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en ontwikkelen tijdens reguliere lessen en uitdagende ateliers.