1 De Missie

Wij willen de kinderen op onze school begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en creatieve mensen. Respect voor de ander neemt een centrale plaats in.

 

De kernwaarden voor de Hoeksteen zijn:

RUST : vanuit een duidelijke structuur geven we onderwijs in een uitdagende, veilige  leeromgeving.
VERTROUWEN : transparante communicatie en grote ouderbetrokkenheid zijn op de Hoeksteen belangrijk.

KWALITEIT : met aandacht voor de onderwijsbehoeften en de zorg voor elk kind halen we het beste uit de kinderen naar boven.

 

We geven op de Hoeksteen vorm aan deze missie vanuit Christelijke normen en waarden.