Plusklas

Plusklas

Er zijn kinderen die extra aandacht behoeven omdat zij functioneren boven het gemiddelde niveau. De manier waarop wij deze kinderen tegemoetkomen in hun behoeften is in ontwikkeling. We experimenteren op dit moment met tal van activiteiten waarbij deze kinderen extra worden uitgedaagd. Hierbij valt te denken aan kortlopende cursussen en het uitvoeren van opdrachten van de Pittige Plustorens. Om dit te kunnen realiseren wordt lesstof gecompact. In het komende jaar zullen deze try-outs uitmonden in een beschreven excellentiebeleid.