Onderwijs en opvang

Onderwijs en opvang

Basisschool De Hoeksteen en Juultje De Hoeksteen (Prokino) verzorgen onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. In het gebouw is intern een aparte opvanglocatie. Zij verzorgen dagelijks opvang van 2 tot 4 jarigen, voorschoolse opvang en naschoolse opvang voor kinderen van de basisscholen in Wemeldinge.

Meer informatie over de opvang bij Juultje in Wemeldinge via telefoonnummer 0115 - 686100 of via de website van prokino: www.prokino.nl

Inrichting van ons onderwijs

 

Ochtend

In de ochtend staan de hoofdvakken centraal. De leerlingen hebben dan rekenen, taal, lezen en spelling. De groepsleerkracht geeft de instructie aan iedere groep. De instructie wordt zo gegeven dat de leerkracht via wisbordjes ziet of alle leerlingen de instructie begrepen hebben en zelfstandig verder kunnen. De verwerking van de leerstof maakt ieder kind op zijn eigen niveau. Globaal gezien wordt er per groep in 3 niveaus verwerkt: kinderen die het nodig hebben krijgen extra uitleg/ ondersteuning. De tweede groep maakt na de instructie de basisstof. De derde groep maakt na de basisstof (of in plaats van) verdiepend werk. 

We hanteren de uitgangspunten van het handelingsgericht werken. Deze systematische manier van werken helpt om het onderwijs en de begeleiding van leerlingen te verbeteren. Via dit systeem worden de onderwijsbehoeften en basisbehoeften van leerlingen in kaart gebracht. Het onderwijs wordt daardoor beter aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

 

Middag

Op de middagen wordt er vaak gewerkt in twee units. De unit onderbouw met kinderen van 4 tot 8 jaar en de unit bovenbouw met leerlingen tot 13 jaar. We zetten digitale middelen in om ons onderwijsaanbod te vergroten. We leren kinderen kritisch en functioneel om te gaan met sociale media. Specifieke vakgebieden zoals muziek, cultuur, sport of maatschappelijke onderwerpen nemen we op in ons onderwijsaanbod. We laten regelmatig gastlessen op school plaats vinden of lessen uitvoeren op locatie om het levensecht leren te stimuleren. 

 De overige vakken zijn ingedeeld in vijf verschillende ateliers, waarbij leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken: 

- Kennisateliers voor de wereldoriëntatie vakken. 

- Onderzoeksateliers voor wetenschap & techniek ICT en lego. 

- Kunstateliers voor de creatieve vakken.
- SEO-ateliers voor sociaal emotionele ontwikkeling met o.a. KiVa en Goed van Start. 

- Gezonde school ateliers; voor gym, bewegend leren en voeding.

 

Buitenlessen

Wekelijks zijn er in alle groepen buitenlessen. Buitenlessen gericht op meer natuur, sport en spel. Door meer bewegend te leren presteren kinderen cognitief beter, zo blijkt uit onderzoek. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas en ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de binnenlessen.

 

Andere werkvormen

In aansluiting op onze visie op ontwikkeling en leren passen we coöperatieve werkvormen toe binnen en buiten de groepen. Tijdens de lessen stimuleren we doelbewust kinderen om zelfstandig, kritisch, creatief en oplossingsgericht te denken en te handelen. We bieden ze een leeromgeving die daartoe uitdaagt. Binnen de hele school realiseren we een doorgaande lijn in klassenmanagement, Leren-leren en boeiend onderwijs.

 

Leren leren

Het Leren-leren wordt schoolbreed gedragen en krijgt dan ook in een doorgaande lijn structureel aandacht in elke groep. De acht pijlers van succesvol leren worden met succescriteria aangeboden en meegenomen in het portfolio. Zo werken we samen aan het succes van elk kind. Ook leren we bij kinderen het eigenaarschap te ontwikkelen. Ze leren een planning te maken/hanteren, de werkwijze af te stemmen (werkvorm en zelfstandig/coöperatief) en zelfregulatie op het gebied van evalueren en controleren.