Onderwijs

Visie op ontwikkeling en leren.

Onze visie op het leren en op de ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen leren het beste door:
Samenwerken in een veilig, rustig en positief klimaat en in een uitdagende leeromgeving, ook in de directe omgeving van de school. Met aandacht voor eigenaarschap om ontdekkingen te doen en onderzoekend bezig te zijn. Nieuwe talenten ontdekken en jezelf ontwikkelen, werken in ateliers, waarbij eigen keuzes gemaakt kunnen worden. De ontwikkelingscirkel hanteren met bedenken -> doen -> reflecteren-> nog beter doen. Deze cirkel vormt een belangrijke onderlegger bij het leren.
Levensecht leren wordt ervaren als betekenisvol en krijgt ruimte en aandacht op De Hoeksteen. Aansluiten bij de beleving, de ervaringen en de behoeftes van kinderen vormt iedere dag een belangrijke start.

Daarvoor hebben kinderen professionals nodig die:
Een rustige, veilige, uitdagende leeromgeving kunnen scheppen en aan kunnen sluiten bij de beleving, ervaringen en behoeftes van kinderen.
Kinderen de kans geven om te ontdekken, te onderzoeken, zelf keuzes te maken (en fouten te maken) zodat kinderen zonder angst, met lef en durf leren.
Willen ontwikkelen, vragen stellen, rust realiseren, nieuwsgierig zijn en werken aan onderwijs op maat.

Om dat te bereiken is er een team van personeel dat:
Samenwerkt, de relatie legt tussen theorie en praktijk, goed naar elkaar luistert en doorvraagt, weet aan te sluiten bij de ontwikkeling, vraagt om feedback en durft feedback te geven. Samenwerkt vanuit eenzelfde visie, met hetzelfde doel voor ogen en daarbij gebruik maakt van elkaars kwaliteiten.
Uitdagingen durft aan te gaan en denkt in oplossingen en niet in problemen.
Zich verantwoordelijk voelt voor alle kinderen, ambitie heeft en hoge doelen stelt – doelgericht werkt.

Om dat te bereiken is de school een onderdeel van een groter geheel:
Staat in contact met de omringende wereld, waardoor leerstof wordt gekoppeld aan de praktijk, samen met ouders, de kerk, de verenigingen, de gemeente, bewoners van het verzorgingshuis / verpleeghuis. De contacten met deze partners zijn relevant in het belang van het kind.

Inrichting van ons onderwijs.

De basis voor de inrichting van ons onderwijs wordt gevormd door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. We werken steeds meer met een onderbouw en bovenbouwunit waarbinnen we nog beter kunnen bieden wat kinderen nodig hebben. 

We hanteren de uitgangspunen van het Handelingsgericht werken.

In aansluiting op onze visie op ontwikkeling en leren passen we coöperatieve werkvormen toe binnen de groep. Tijdens de lessen stumuleren we doelbewust kinderen om zelfstandig, kritisch, creatief en oplossingsgericht te denken en te handelen. We bieden ze een leeromgevind die daartoe uitdaagt. Binnen de hele school realiseren we een doorgaande lijn in klassenmanagement, zelfstandig leren en Boeiend onderwijs.

We leren kinderen om hun werk zo zelfstandig mogelijk te plannen, uit te voeren, te controleren en te evalueren. We werken met moderne methodes en materialen die dit ondersteunen.

Het gebruik van ICT willen we verder integreren in ons dagelijks lesgeven.  We leren kinderen kritisch en functioneel om te gaan met sociale media. Om optimaal tegemoet te komen aan verschillende werkvormen, waarvan we tevens vanuit onderzoek weten dat ze bijdrage aan het realiseren van hoge leerresultaten.

Specifieke vakgebieden zoals muziek, cultuur, sport of maatschappelijke onderwerpen nemen we op in ons onderwijsaanbod. We laten regelmatig gastlessen op school plaats vinden of lessen uitvoeren op locatie, om het levensecht leren te stimuleren.