Onderwijs

Visie op ontwikkeling en leren.

Om kinderen optimaal voor te bereiden op de snel veranderende samenleving waarin ze later zelfstandig moeten kunnen functioneren, hebben kinderen een gedegen basiskennis en -vaardigheid nodig in taal en rekenen.

We vinden het ook belangrijk dat kinderen de geleerde vaardigheden goed kunnen toepassen in nieuwe situaties.

Dat maakt, dat kinderen ervaren, dat wat ze geleerd hebben ook betekenisvol is en hen motiveert om te leren.

 

Een kritische en onderzoekende houding, goed kunnen samenwerken en oplossingsgericht leren denken zijn essentiële vaardigheden die van groot belang zijn en die kinderen zich eigen moeten maken.

Dit moet ze helpen om succesvol te werken en talenten en de essentiële vaardigheden verder te ontwikkelen. Om alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden sluit ons onderwijs zo nauw mogelijk aan bij de individuelen onderwijsbehoeften qua niveau, belangstelling en leerstijl. Zo genven we vorm aan Passend Onderwijs. We vinden een duidelijke doorgaande lijn belangrijk. We willen steeds meer samen lessen voorbereiden om dit te realiseren.

 

Kinderen leren vooral veel van en met elkaar. We vinden dan ook, dat samen leren en werken een belangrijk facet is in ons onderwijs en dat willen we in onze lessen laten doorwerken. We gebruiken verschillende vormen van M.I. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

 

 

Inrichting van ons onderwijs.

De basis voor de inrichting van ons onderwijs wordt gevormd door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

We hanteren de uitgangspunen van het Handelingsgericht werken.

In aansluiting op onze visie op ontwikkeling en leren passen we systematisch coöperatieve werkvormen toe binnen de groep. Tijdens de lessen stumuleren we doelbewust kinderen om zelfstandig, kritisch, creatief en oplossingsgericht te denken en te handelen. We bieden ze een leeromgevind die daartoe uitdaagt. Binnen de hele school realiseren we een doorgaande lijn in klassenmanagement, zelfstandig leren en Boeiend onderwijs.

We leren kinderen om hun werk zo zelfstandig mogelijk te plannen, uit te voeren, te controleren en te evalueren. We werken met methodes en materialen.

Het gebruik van ICT willen we verder integreren in ons dagelijks lesgeven.  We leren kinderen kritisch en functioneel om te gaan met sociale media. Om optimaal tegemoet te komen aan verschillende werkvormen, waarvan we tevens vanuit onderzoek weten dat ze bijdrage aan het realiseren van hoge leerresultaten.

Specifieke vakgebieden zoals muziek, cultuur, sport of maatschappelijke onderwerpen nemen we op in ons onderwijsaanbod. We laten regelmatig gastlessen op school plaats vinden of lessen uitvoeren op locatie, om het levensecht leren te stimuleren.