Kwaliteit

 

Wij houden de kwaliteit van ons onderwijs hoog door tweemaal per jaar met het team de resultaten te  analyseren en acties voor de komende tijd te formuleren.
In 2015 is de verplichte eindtoets ingevoerd. Op onze school werken we met de IEP eindtoets. De IEP toets wordt eind groep 8  afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. We hebben voor deze toets gekozen omdat die past bij onze visie. De toets meet niet alleen de cognitieve vaardigheden, maar kijkt naar de bredere ontwikkeling van de leerlingen. 

Binnen onze scholengroep wordt eenmaal in de vier jaar een audit op alle scholen uitgevoerd. Dit betekent dat collega's die hiervoor opgeleid zijn en die niet werkzaam zijn op de Hoeksteen, de kwaliteit van het onderwijs op onze school onderzoeken. Met hun tips kunnen we aan de slag om het onderwijs verver te verbeteren.

En, zoals alle basisscholen in Nederland, vallen we onder het toezicht van de inspectie voor het onderwijs. De eindresultaten van onze school liggen de afgelopen jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat we onder het normale basistoezicht van de inspectie vallen.