KIVA

KiVa op de Hoeksteen

KiVa is een schoolbreed programma dat zich richt op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op onze school. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 

KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;

  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;

  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;

  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);

  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;

  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

 

Het KiVa programma werkt met name preventief aan positieve groepsvorming en sociale vaardigheden. Concreet betekent dit dat we op school gaan werken vanuit tien thema’s waar wekelijks lessen uit worden gegeven binnen de groep van uw kind(eren). Onderwerpen die tijdens deze thema’s besproken worden zijn onder andere respect, communicatie en verschillende rollen binnen de groep. Thuis en op school kunnen leerlingen de geleerde vaardigheden oefenen met een spel. Verder vullen de leerlingen van onze school twee keer per jaar een vragenlijst in over hun welbevinden en de sociale relaties binnen de groep. Leerkrachten krijgen hiervan een rapport zodat we nog beter kunnen inspelen op de groep en ervoor kunnen zorgen dat iedereen een fijne schooltijd heeft. Mochten zich toch problemen voordoen, dan kent KiVa de steungroepaanpak. Hierbij wordt een groepje leerlingen gevraagd om een leerling in de klas te helpen die niet met plezier naar school gaat. Iedere leerling in de steungroep gaat iets concreets doen om hem/haar te helpen.

De Hoeksteen houdt u op de hoogte van het KiVa-thema dat aan de orde is in de klas via de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u naast het onderwerp van het thema en de regel die hierbij hoort ook praktische tips voor dingen die u thuis kunt doen. Samen maken we er een fijne school van!