Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

We denken in kansen in plaats van problemen en zoeken samen met kinderen en hun ouders naar nieuwe mogelijkheden, wanneer dat voor de ontwikkeling van kinderen nodig is. Op onze school proberen we voor alle kinderen, samen met de ouders, de juiste ondersteuning te bieden. Samen zijn we verantwoordelijk voor ontwikkeling en groei.

Ieder kind is anders en ieder kind heeft dus een eigen aanpak nodig. We creëren kansen voor kinderen en geven hen tijd en ruimte  en waar nodig ondersteuning om zich nieuwe lesstof eigen te maken. Ze ontwikkelen een groei-mindset en weten: waar sta ik nu, wat is mijn volgende stap en hoe kom ik daar..

Om al de kinderen die onze school bezoeken dat te geven wat zij nodig hebben, hebben we een ondersteuningsplan opgesteld. Observatie, analyse en gesprek zijn hierin belangrijke pijlers. Op basis van observaties van leerkrachten en de analyses van leerling gegevens gaan wij met kinderen, ouders en elkaar in gesprek. Op deze manier geven wij ieder kind wat hem of haar toekomt.

Het ondersteuningsplan ligt ter inzage op school. U kunt hierover ook contact opnemen met Ineke Marinissen onze intern begeleider.