Onze school

 

Klik hiernaast op het onderwerp van je keuze.

Hieronder kun je in het kort zien wat er onder de kopjes te lezen is, zodat je een globaal beeld krijgt van de Hoeksteen.

 

Missie en visie:

Hier staat beschreven vanuit welke waarden en met welk doel we ons onderwijs inrichten.  

Onderwijs:

Hier staat beschreven op welke wijze we het leren organiseren.

Extra ondersteuning:

Hier lees je hoe we de extra zorg voor leerlingen die dit nodig hebben organiseren.

Kwaliteit:

Hier lees je hoe we zorgen dat we ons onderwijs verbeteren en hoe we de kwaliteit hoog houden.

Wie is wie:

Je kunt hier zien wie er werkzaam zijn op de Hoeksteen en in welke functie.

Albero basisonderwijs:

Hier zie je welke scholen er nog meer onder het Albero bestuur vallen.