Groep 8

Wij zijn groep 8!

 

Wij zijn een groep met 20 kinderen en we hebben 2 juffen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag werkt juf Leanne. Op donderdag werkt juf Marit.

 

We beginnen elke dag met stil lezen, om de beurt mogen we in de leeshoek. Daarna starten we de dag met een Bijbelverhaal en een gebed. In de ochtend hebben we rekenen, taal, (werkwoord)spelling, begrijpend lezen en schrijven. In de middag hebben we o.a. technisch lezen, natuur, verkeer, crea, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde. We werken graag met chromebooks in de klas, zo kunnen we oefenen via ambrasoft of squla, maar een kahoot quiz vinden we ook erg leuk!

 

Het is fijn als iedereen zich op zijn gemakt voelt in onze groep, daarom doen we iedere week een les uit de methode KIVA. Beweging is goed voor ons lijf én voor ons brein, daarom gymmen we 2 keer per week. Elk jaar gaan wij met groep 7 en groep 8 op kamp, van maandag tot vrijdag. Aan het einde van het jaar voert groep 8 natuurlijk een musical op.