Groep 7/8

Welkom in de bovenbouwunit!

 

In groep 5/6 werken we in de bovenbouwunit, samen met groep 7 en 8. Dit wil zeggen dat we met zijn allen een stamgroep vormen en de dag starten. Daarna gaan we in kleine groepjes uiteen onder supervisie van 2 leerkrachten. Iedereen werkt op zijn eigen niveau. Dit betekent dat de samenstellingen van de groepjes wisselend zijn. 

 

Werkverdeling:

Maandag: Juf Rosanne & Meester Michael

Dinsdag: Juf Rosanne & Meester Michael
Woensdag: Juf Leanne & Meester Michael

Donderdag: Juf Leanne & Juf Marit

Vrijdag: Juf Leanne & Meester Michael

 

We starten de dag altijd met een dagopening en checken met zijn allen in om te kijken hoe iedereen zich voelt in de klas. De dagopening is samen een bijbelverhaal lezen, het doornemen van de dagplanning, zo nu en dan een raadseltje en we doen regelmatig een klassenbouwer. In de klas werken we vaak in werkboekjes en -bladen, maar zijn we ook online bezig met leren. Ieder kind heeft een chromebook waar ze met een eigen account de digitale omgeving kunnen verkennen en ontdekken. De mogelijkheden zijn eindeloos en zo wisselt de online werkwijze regelmatig. Samen ontdekken, proberen en leren staat dan ook centraal in onze klas. 

 

In de unit hebben we de volgende vakken: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, Engels, schrijven, gym, KiVa en Faqta. Faqta is een online methode waar de kinderen vakken en onderwerpen kunnen volgen zoals: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, wereldoriëntatie, kunst & cultuur, wetenschap, programmeren, mens & samenleving en Faqta-talent. We werken hier met periodieke planning en we wisselen vaak in werkvormen; zelfstandig, coöperatief en in units.

 

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig, fijn en gehoord voelt in de klas en daarom gaan we vaak met elkaar in vergadering; een klassenvergadering komt dan ook regelmatig voor. 

Ook de werkwijze van ‘Goed van start’ en KiVa zijn belangrijke onderdelen in onze klas. 

Zo spreken we met elkaar af welke groepsdoelen we hebben en op welke manier we hier met zijn allen aan gaan werken. Hierbij werken we ook met ‘Stichting leerKRACHT’. Samen zijn we een groep en samen bepalen we welke groep wij willen zijn en op welke manier wij als groep te werk gaan. Eigenaarschap en medezeggenschap zijn belangrijke begrippen in de bovenbouw unit.