Groep 7/8

Welkom in groep 7/8!

Groep 7/8 is onderdeel van de bovenbouwunit, samen met groep 5 en 6.

Op maandag en dinsdag werkt juf Jantine in de groep. Woensdag en vrijdag is juf Leanne er. Juf Marit werkt op donderdag.We starten de dag altijd met een dagopening en checken we met zijn allen in om te kijken hoe iedereen zich voelt in de klas.  We starten de dag met een Bijbelverhaal of een gebed. We werken graag met chromebooks in de klas,  ieder kind heeft een chromebook waar ze met een eigen account de digitale omgeving kunnen verkennen en ontdekken. Zo kunnen we oefenen via ambrasoft of squla, maar een kahoot quiz vinden we ook erg leuk! Samen ontdekken, proberen en leren staat dan ook centraal in onze klas. 

In groep 7/8 hebben we de volgende vakken: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, Engels, schrijven, gym, KiVa en Faqta. Faqta is een online methode waar de kinderen online vakken en onderwerpen kunnen volgen zoals: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, wereldoriëntatie, kunst & cultuur, wetenschap, programmeren, mens & samenleving en Faqta-talent. We werken hier met periodieke planning en wisselen we vaak in werkvormen; zelfstandig, coöperatief en zelfs in bovenbouwunits. 

Het is fijn als iedereen zich op zijn gemakt voelt in onze groep, daarom doen we iedere week een les uit de methode KiVa en komt een klassenvergadering ook regelmatig voor. We starten het jaar met Goed van start. Beweging is goed voor ons lijf én voor ons brein, daarom gymmen we 2 keer per week en doen we nog mee aan veel andere sportactiviteiten, waaronder schooljudo.

Elk jaar gaan wij met groep 7 en groep 8 een week naar het fantastische nationale kamp in Hattem (www.nationaalkamp.nl). Aan het einde van het jaar voert groep 8  een musical op of neemt op een andere manier afscheid van de school.