Groep 6/7/8

Welkom in groep 6, 7 en 8, 

Maandag, dinsdag - juf Marit

Woensdag, donderdag, vrijdag - juf Leanne

Maandag t/m vrijdag - meester Alex (onderwijsassistente)

We starten de dag altijd met een dagopening en checken met zijn allen in om te kijken hoe iedereen zich voelt in de klas. De dagopening is samen een bijbelverhaal lezen of technisch lezen, we nemen de dag door en we doen regelmatig een klassenbouwer. In de klas werken we vaak in werkboekjes en met bladen, maar zijn we ook online bezig met leren. Ieder kind heeft een chromebook waar ze met een eigen account de digitale omgeving kunnen verkennen en ontdekken. De mogelijkheden zijn eindeloos en zo wisselt de online werkwijze regelmatig. Samen ontdekken, proberen en leren staat dan ook centraal in onze klas. 

We werken onder andere aan: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, Engels, schrijven, gym, KiVa en Faqta. Faqta is een online methode waar we de vakken en onderwerpen kunnen volgen zoals: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, kunst & cultuur, wetenschap, programmeren, mens & samenleving. Deze onderwerpen werken we niet alleen met faqta uit maar ook met de hoeken. We werken een tot twee keer in de week in de hoeken om onszelf op dit soort gebieden verder te ontwikkelen.

We werken ook een keer in de week aan faqta talent. Daar zijn we bezig met onderzoekend leren. We gaan met een onderwerp aan het werk en verwerken dit in een presentatie/poster/werkstuk of een andere vorm. 

Bij faqta werken we met verschillende thema´s. Groep 5 sluit aan bij groep 6.
Zij werken aan de volgende thema´s: erop uit, onze groene aarde, jagers en boeren, dat is mooi werk, van mond tot kont, Gouden Eeuw, wat een geregel, mensen in Nederland, Grieken en Romeinen, donder en bliksem 

Groep 8 werkt aan de thema´s: vakantie ver weg, onze eeuwige aarde, jagers en boeren, werken waar je wil, snelweg door je lijf, republiek, toekomst van Nederland, mensen in de wereld, oude beschaving, wind, water en vuur.

Bij elk thema proberen we ook buiten de school te leren door excursies te plannen. 

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig, fijn en gehoord voelt in de klas en daarom gaan we vaak met elkaar in vergadering; een klassenvergadering komt dan ook regelmatig voor. Ook de werkwijze van ‘Goed van start’ en KiVa zijn belangrijke onderdelen in onze klas. Zo spreken we met elkaar af welke groepsdoelen we hebben en op welke manier we hier met zijn allen aan gaan werken. Samen zijn we een groep en samen bepalen we welke groep wij willen zijn en op welke manier wij als groep te werk gaan. 

We kijken met elkaar naar de doelen die we gaan leren en wanneer we deze bereikt hebben. Zo krijgen we zicht op wat we al wel gehaald hebben en waar we nog aan kunnen werken.