Groep 5/6

 

Groep 5/6 is onderdeel van de bovenbouwunit, samen met groep 7 en 8.

Meester Michael is verantwoordelijk voor de lessen in groep 5/6. Hij werkt vier dagen in de week. Op de vijfde dag is juf Marit in de groep. 

Instructie krijgen we altijd inn het lokaal van de groep, maar de lessen verwerken doen we ook wel op het stilteplein of het leerplein. We werken vaak in werkboekjes, maar voor ieder kind is ook een chromebook beschikbaar voor de digitale verwerking van de leerstof.

We starten de dag met een Bijbelverhaal en een gebed. In de ochtend hebben we rekenen, taal, (werkwoord)spelling, begrijpend lezen, Engels en schrijven. In de middag hebben we technisch lezen, KiVa en Faqta. 

Het is fijn als iedereen zich veilig voelt in onze groep, daarom doen we iedere week een les uit de methode KiVa. Beweging is goed voor ons lijf én voor ons brein, daarom gymmen we 2 keer per week en doen we mee met schooljudo en allerlei sporttoernooien.