Groep 4/5

Fijn dat u een kijkje neemt in groep 4/5.

 

Wij zijn een hard werkende, gezellige klas!

 

Onze klas bestaat uit 24​ kinderen, waarvan er 14 in groep 4 zitten en 10 in groep 5.

 

We hebben twee juffen. Op maandag, dinsdag en vrijdag juf Lucie en op woensdag en donderdag juf Mappy.

 

In de klas zitten we in groepjes. Aan elk groepje zitten 4 kinderen. Ieder kind uit de groep heeft een taak om elkaar te helpen. Zo hebben we materiaalbazen (die de schriftjes uitdelen en opruimen), tafelbazen (die opletten of alles netjes en opgeruimd wordt), stiltekapiteinen (die opletten dat we rustig werken en goed kunnen luisteren) en aanmoedigers (zij motiveren een kind uit het groepje als het even niet zo lukt). We doen super goed ons best om elkaar te helpen.

 

Elke dag beginnen we de dag met gebed en een paar liedjes. Als er bijzonderheden zijn, delen we die. Daarna gaan we elke dag 20 minuten stillezen. Sommige kinderen lezen bij de juf, andere in tweetallen, en weer anderen alleen. Elke dag mogen 3 kinderen in de leeshoek lezen.

 

Van 9 tot 10 wordt er gerekend. Sinds dit jaar werken we met een nieuwe methode. Elke week heeft een ander doel. Soms grote plussommen, of keer, of meten enzevoort.

 

Buitenspelen doen we samen met groep 3. Als het droog is spelen we ook graag in de tuin en bewonderen we wat daar te zien/ te ruiken/ te proeven is. Bij mooi weer eten we ons fruit en drinken op het plein.

 

Tussen half 11 en 12 is het tijd voor taal, spelling, schrijven, en wereldoriëntatie. Groep 5 heeft dit jaar aardrijkskunde. Ze lezen en maken plattegronden, leren over water, werk, bodemsoorten. In groep 4 en 5 zijn de kinderen razend nieuwsgierig, ze willen alles weten en begrijpen. Soms kijken we het jeugdjournaal, of zoeken we nog aanvullende fimpjes over de actualiteit op schooltv.

 

In de middag is er tijd voor technisch en begrijpend lezen, Engels, verkeer en de creatieve vakken. En op woensdag en vrijdag gymmen we in de gymzaal. Omdat we een gezonde school zijn hebben we een mooie leerlijn aan gymlessen waar we wekelijks van genieten!

U kunt dit bericht ook downloaden  [DOWNLOAD  STARTEN]