Groep 3/4/5

Groep 3/4/5

 

 

Wij zijn een groep met twee juffen. Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Dagmar, en op woensdag, donderdag, vrijdag is juf Marit in de groep. Op woensdag zijn beide leerkrachten er, en wordt de groep gesplitst. Meester Alex ondersteunt gedurende de hele week.  

We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich fijn voelt in de groep.
We bespreken wekelijks met elkaar wat er al goed gaat in de groep en wat nog beter kan. Dit resulteert in een contract waarin staat welke groep we willen zijn en welke afspraken we maken. Alle kinderen werken hieraan mee. Daarnaast werken we elke week met KIVA om een veilige sfeer te creëren voor alle leerlingen. Dit is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.

In onze instructie lokalen werken we in alle rust aan rekenen, taal, lezen en spelling.
We werken in werkboekjes, maar verwerken ook regelmatig onze lessen op de chromebooks. 

Ook spelen wij nog graag in de hoeken en werken we daar aan onze doelen voor rekenen en lezen. Hierbij hebben we een keuzebord en kunnen we zelf kiezen aan welke activiteiten we werken. 

Groep 3/4 sluit ook weleens aan bij groep 1/2. Engels, techniek/knutselen/bouwen en de rekenspellen doen we samen met elkaar.
Groep 5 verwerkt dan hun leerstof in het instructielokaal of sluit bij groep 6 aan met verkeer, begrijpend lezen of Engels.

Ook krijgen we al wereldoriëntatie met onze methode faqta.

Groep 5 werkt hierbij samen met groep 6/7/8. Ook werkt groep 5 dan aan faqta talent. Dit is onderzoekend leren waarbij we zelf ons eigen onderwerp kiezen.

In groep 3/4 werken we aan de volgende thema´s: dit ben ik, groen, leven in groepen, onderweg, dieren om ons heen, groeien en bloeien, kunst.
Waar het kan worden deze thema´s uitgewerkt met groep 1/2. Uiteraard werken de groepen op hun eigen niveau.
Per thema proberen we een of meerdere excursies te maken om het onderwijs zo echt mogelijk te maken en te verrijken met ervaringen. 
 

Groep 5 werkt samen met groep 6 aan de volgende thema´s: erop uit, onze groene aarde, jagers en boeren, dat is mooi werk, van mond tot kont, kunst, wat een geregel, de gouden eeuw, Grieken en Romeinen, donder en bliksem. Hier worden ook excursies bij gezocht die aansluiten bij het thema.