Groep 3/4/5

Groep 3/4/5

 

 

Wij zijn een groep met twee juffen. Op maandag en dinsdag is groep 5 aan het werk met Juf Riana in hun eigen lokaal en groep 3/4 met juf Marit.
Op woensdag, donderdag en vrijdag werken we als groep 3/4/5 met juf Marit. 

 

Groep 3/4 sluit ook weleens aan bij groep 1/2 met sociaal emotionele ontwikkeling, Engels, techniek/knutsel/hoeken circuit, rekenspellen.
Groep 5 verwerkt dan hun eigen leerstof in hun eigen lokaal. 

 

We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich fijn voelt in de groep, 

We bespreken wekelijks met elkaar wat er al goed gaat in de groep en wat nog beter kan. Dit resulteert in een contract waarin in staat welke groep we willen zijn en welke afspraken we maken. Alle kinderen werken hieraan mee. 

 

In onze instructie lokalen werken we in alle rust aan rekenen, taal, lezen en spelling. 

We werken in werkboekjes, maar verwerken ook regelmatig onze lessen op de chromebooks. 

Ook spelen wij nog graag in de hoeken en werken we daar aan onze doelen voor rekenen en lezen. Hierbij hebben we een keuzebord en kunnen we zelf kiezen aan welke activiteiten we werken. 

Ook krijgen we al wereldoriëntatie met onze methode faqta.
Groep 5 werkt hierbij samen met groep 6/7/8. Ook werkt groep 5 dan aan faqta talent. Dit is onderzoekend leren waarbij we zelf ons eigen onderwerp kiezen. 

 

We werken met groep 3/4 dit jaar aan de volgende thema´s: hier woon ik, beroepen, kalenders en feesten, techniek, landen, klimaat en natuur. 

Waar het kan worden deze thema´s uitgewerkt met groep 1/2. Uiteraard werken de groepen op hun eigen niveau. Per thema proberen we een of meerdere excursies te maken om het onderwijs zo echt te maken. 

Groep 5 sluit aan bij de thema´s in de bovenbouw.