Groep 3/4

Groep 3/4

 

 

Wij zijn een deel van de onderbouwunit. 

We starten de dag gezamenlijk en sommige vakken doen we met heel de onderbouw zoals: godsdienst, Engels, sociaal emotionele ontwikkeling, muziek, rekenspellen, lunchen en buiten spelen.  

 

We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich fijn voelt in de groep, 

We bespreken wekelijks met elkaar wat er al goed gaat in de groep en wat nog beter kan.

Dit resulteert in een contract waarin in staat welke groep we willen zijn en welke afspraken we maken. Alle kinderen werken hieraan mee. 

 

In het instructielokaal van groep 3/4 werken we in alle rust aan rekenen, taal, lezen en spelling. 

We werken in werkboekjes, maar verwerken ook regelmatig onze lessen op de chromebooks. 

Ook spelen wij nog graag in de hoeken en werken we daar aan onze doelen voor rekenen en lezen. Hierbij hebben we een keuzebord en kunnen we zelf kiezen aan welke activiteiten we werken. 
Ook krijgen we al wereldoriëntatie met onze methode faqta. 
We werken dit jaar aan de volgende thema´s: dit ben ik, ridders, dieren om ons heen, voertuigen (onderweg), verzamelen, blij als een ei, groen moet je doen (natuur), ziek zijn, circus. 
Waar het kan worden deze thema´s uitgewerkt met groep 1/2. Uiteraard werken de groepen op hun eigen niveau. 

Per thema proberen we een of meerdere excursies te maken om het onderwijs zo echt te maken.