Groep 1/2

In groep 1/2 geven juf Tina en juf Dagmar les. Juf Tina werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is juf Dagmar in de groep. Juf Lucie zal totdat ze volledig is hersteld op sommige dagen aanwezig zijn in de klas om te ondersteunen of de lessen te geven. Buiten de groep is Lucie actief in voorbereidingen en ander 'achter de schermen' werk. 

Samen met de middenbouw hebben we Engelse les, en soms spelen we samen buiten. Groep 2 doet met de middenbouw mee met rekencircuits en techniek/ knutselen/ bouwen.

Naast het lokaal van groep 1/2 zit de peuterklas. Ook met de peuters werken we regelmatig samen. Tijdens bepaalde activiteiten sluiten de peuters aan bij groep 1/2. Het buitenspelen doen we soms ook samen met de peuters. 

Als kinderen 4 jaar worden, komen ze bij ons in de groep. Eerst komen ze een paar keer wennen en na hun verjaardag komen ze elke dag. We vinden het altijd heel gezellig en leuk als er weer een nieuw vriendje of vriendinnetje bijkomt.

 

 

 

Wij doen allerlei leuke activiteiten op school. In de kring luisteren wij naar bijbelverhalen en zingen we liedjes die bij het verhaal horen. We doen ook veel taal- en rekenspelletjes. Tijdens de speel-werktijd  kiezen we van het kiesbord. We kunnen dan kiezen uit een heleboel hoeken en werkjes, daarbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. We proberen bij ieder thema zo echt mogelijk te leren, daarom gaan we als het kan op excursie. We leren dan hoe het in het echt is, en daarna spelen we dit na in de klas. 

Wekelijks is er een Engelse les. De leerkracht gebruikt daar de methode ‘Groove me!’ voor. Wij vinden dit heel leuk! Op het digibord leert Bobo the rockstar ons Engelse woordjes en liedjes.

 

 

  

 

We werken in de onderbouw in thema's. Per thema werken we ongeveer 6 weken. De thema's van dit jaar zijn:

  • het Kleurenmonster (naar een prentenboek)

  • Gi Ga Groen (kinderboekenweek)

  • Herfst
  • Sinterklaas & Kerst
  • Winter (met het boek Kikker in de kou)
  • Dino's 
  • Kunst
  • Ziek zijn
  • de Bakker

Waar het kan worden deze thema's uitgewerkt met groep 3/4 en met de peuters samen. Uiteraard werken de groepen op hun eigen niveau. Per thema proberen we een of meerdere excursies te maken, om het onderwijs zo echt te maken. 

 

 

 

 

Buiten spelen doen we ook elke dag. We kunnen dan steppen, fietsen en schommelen. We proberen allerlei kunstjes op het duikelrek en met kleden, planken en kisten bouwen we heel graag hutjes. En als het lekker weer is kunnen we in de zandbak spelen. We hebben ook een speellokaal waar we kunnen gymmen.

We 'werken' graag in de tuin, daarom mogen kinderen laarsjes mee naar school. In de gang staat een kast voor laarzen en slofjes. De kinderen en leerkrachten kunnen zo goed de groei van het groente en fruit en andere ontdekkingen in de natuur doen.