Groep 1/2

Wij zijn onderdeel van de onderbouwunit, die bestaat uit groep 1, 2, 3 en 4.

Voor groep 1/2 is juf Lucie verantwoordelijk leerkracht, en voor groep 3/4 juf Marit. In de onderbouwunit werken juf Lucie, juf Marit en juf Bo.

Op een aantal momenten van de dag werken we als onderbouwunit samen. Op dinsdag woensdag en donderdag starten we de dag gezamenlijk met godsdienst en filosofie. Ook vakken als Engels, muziek, rekenspellen en sociaal emotionele ontwikkeling doen we samen. We lunchen samen en spelen samen buiten. Als groep 3 en 4 leren lezen en rekenen doen ze dat in een apart lokaal, naast het gezamenlijke lokaal van de unit. 

Naast het lokaal van groep 1/2 zit de peuterklas. Ook met de peuters werken we samen. Tijdens het kiezen in de hoeken kunnen peuters bij kleuters spelen. Een keer per week is er een gezamenlijke kringactiviteit. De pauzehap en het buitenspelen doen we ook samen met de peuters.

Als kinderen 4 jaar worden, komen ze bij ons in de groep. Eerst komen ze een paar keer wennen en na hun verjaardag komen ze elke dag. We vinden het altijd heel gezellig en leuk als er weer een nieuw vriendje of vriendinnetje bijkomt.

Wij doen allerlei leuke activiteiten op school. In de kring luisteren wij naar bijbelverhalen en zingen we liedjes die bij het verhaal horen. We doen ook veel taal- en rekenspelletjes. Tijdens de speel-werktijd  kiezen we van het kiesbord. We kunnen dan kiezen uit een heleboel werkjes/opdrachten, daarbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. We proberen bij ieder thema zo echt mogelijk te leren, daarom gaan we als het kan op excursie. We leren dan hoe het in het echt is, en daarna spelen we dit vaak na in de klas. 

Wekelijks is er een Engelse les. De leerkracht gebruikt daar de methode ‘Groove me!’ voor. Wij vinden dit heel leuk! Op het digibord leert Bobo the rockstar ons Engelse woordjes en liedjes.

 

 We werken in de onderbouw in thema's. Per thema werken we ongeveer 6 weken. De thema's van dit jaar zijn:

  • ridders
  • herfst (dieren)
  • sinterklaas en kerst
  • de bakker
  • techniek (ahv een prentenboek)
  • lente (groen)
  • ziek zijn
  • circus/ muziek

 Waar het kan worden deze thema's uitgewerkt met groep 3/4 en met de peuters samen. Uiteraard werken de groepen op hun eigen niveau. Per thema proberen we een of meerdere excursies te maken, om het onderwijs zo echt te maken. 

 

Buiten spelen doen we ook elke dag. We kunnen dan steppen, fietsen en schommelen. We proberen allerlei kunstjes op het duikelrek en met kleden, planken en kisten bouwen we heel graag hutjes. En als het lekker weer is kunnen we in de zandbak spelen. We hebben ook een speellokaal waar we kunnen gymmen.

We 'werken' graag in de tuin, daarom mogen kinderen vanaf dit jaar laarsjes mee naar school. De kinderen en leerkrachten kunnen zo goed de groei van het groente en fruit en andere ontdekkingen in de natuur doen.