Groep 1/2

Wij zijn onderdeel van de onderbouwunit, die bestaat uit groep 1, 2, 3 en 4.

Voor groep 1/2 is juf Lucie verantwoordelijk leerkracht, en voor groep 3/4 juf Marit. In de onderbouwunit werken juf Lucie, juf Marit en juf Mappy.

Op een aantal momenten van de dag werken we als gehele als onderbouwunit samen. Dit geldt onder andere voor het begin en het einde van de dag. Ook vakken als Engels, muziek en godsdienst doen we samen. We lunchen samen en spelen samen buiten. Als groep 3 en 4 leren lezen en rekenen doen ze dat in een apart lokaal, naast het gezamenlijke lokaal van de unit. 

Naast het lokaal van groep 1/2 zit de peuterklas. Ook met de peuters werken we veel samen. Tijdens het kiezen in de hoeken kunnen peuters bij kleuters spelen en andersom. Twee keer per week doen we een gezamenlijke kringactiviteit. De pauzehap en het buitenspelen doen we ook samen met de peuters.

Als kinderen 4 jaar worden, komen ze bij ons in de groep. Eerst komen ze een paar keer wennen en na hun verjaardag komen ze elke dag. We vinden het altijd heel gezellig en leuk als er weer een nieuw vriendje of vriendinnetje bijkomt.

Wij doen allerlei leuke activiteiten op school. In de kring luisteren wij naar bijbelverhalen en zingen we liedjes die bij het verhaal horen. We doen ook veel taal- en rekenspelletjes. Tijdens de speel-werktijd  kiezen we van het kiesbord. We kunnen dan kiezen uit een heleboel werkjes/opdrachten, daarbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Bij sommige werkjes kun je een smiley verdienen, dat doen wij dan ook graag! We proberen bij ieder thema zo echt mogelijk te leren, daarom gaan we als het kan op excursie. We leren dan hoe het in het echt is, en daarna spelen we dit vaak na in de klas. 

Ook is er elke week Engelse les. De juf gebruikt daar de methode ‘Groove me!’ voor. Wij vinden dit heel leuk! Op het digibord leert Bobo the rockstar ons Engelse woordjes en liedjes.

Dit jaar zijn alle thema's al bekend, daardoor weten we precies wat we allemaal gaan doen, en soms verheugen we ons nu al op het komende thema. We proberen zoveel mogelijk thema's gezamenlijk te doen in de onderbouw. De uitwerking is bij de peuters natuurlijk anders dan bij groep 1/2 of groep 3/4, maar we werken wel over hetzelfde. Excursies kunnen we daardoor ook samen doen. 

 

Buiten spelen doen we ook elke dag. We kunnen dan steppen, fietsen en schommelen. We proberen allerlei kunstjes op het duikelrek en met kleden, planken en kisten bouwen we heel graag hutjes. En als het lekker weer is kunnen we in de zandbak spelen. We hebben ook een speellokaal waar we kunnen gymmen.