Vier weken open

Na vier weken weer naar school, merken we dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen.

Kinderen blijven thuis bij klachten en/of ouders overleggen met school.

Top! Dank daarvoor!