Evaluatiegesprekken leerling/ouders

Tijdens de evaluatiegesprekken wordt besproken of de ambities gerealiseerd zijn, hoe het portfolio eruit ziet en wat de ambities zijn voor het komende schooljaar.